header
Новини


Регионален семинар и курс на обучение в рамките на проекта беше проведен на 12 юни 2007г., в гр. Варна, България.
На срещата присъстваха представители на българските партньори по проекта: "И Ес Ди - България", Агенция по енергийна ефективност, черноморски регионален енергиен център.

 


Работна програма, PDF (49KB)

 

Презентации
 
* * *
Регионален семинар в рамките на проекта беше проведен на 28 ноември 2008г., в гр. Стара Загора, България.
На срещата присъстваха представители на българските партньори по проекта: "И Ес Ди - България", Агенция по енергийна ефективност, Черноморски регионален енергиен център, представители на промишлени предприятия от региона, предствители на промишлени предприятия, в които бе извършено енергийно сканиране на електрозадвижващи системи (в рамките на проекта).
 
Работна програма, PDF (52KB)
 
Презентации
 
 
 
 
Copyright © 2005 ESD Bulgaria. All rights reserved.