header


Началото на проект 4EM-MCP беше положено на 24-25 януари 2006г. в Брюксел. Основната цел на проекта е да се разпространят дейностите за прилагане на енерго ефективни мерки при производството и потреблението на електродвигатели в новите страни членки на Европейския съюз и присъединяващите се страни. Проектът протича на няколко етапа::

•  Разпространение на добрите практите, чрез национални програми и семинари, технически бюлетини и брошури за реализирани демонстрационни проекти, курсове на обучение,интернет и др.

•  Средства за оценки , чрез които да се намалят пречките за прилагане не енергоефективни мерки. в рамките на проекта ще бъдат изготвени препоръки за избор и приложение на енергоефективни мерки при електродвигателите, съобразени с особеностите на пазара на производство и потребление във всялка една страна участник в проекта.

•  Проучване на пазара и оценка на съшествуващия потенциал за прилагане на енергоефективни мерки , чрез събиране на информация за проникването на пазара на енергефективни електродвигатели и електрически моторни системи (изминали периоди, състояние в момента и прогнози) и оценка на потенциала за приложение на енергоефективни ел. системи в страните участници в проекта.

•  Намеси при производителите, като: изпълнение на демонстрационни проекти, извършване на енергийни обследвания в предприятията, изготвяне на предложения за финансово подпомагане. Резултатите ще бъдат публикувани както в интернет страницата на проекта.

•  Нови участници. Ще бъдат привлечени нови партньори, представители на страните членки на Европейския съюз и присъединявящите се страни.

Страни-партньори по проекта са: България, Република Чехия, Унгария, Полша, Румъния. Резултатите от проекта ще бъдат разпространени и сред други европейски страни.

 
 
 
 
Copyright © 2005 ESD Bulgaria. All rights reserved.