header
Документи        


       
Доклади
MIP - Bulgaria, PDF (667 KB)
MIP - Czech Republic, PDF (438 KB)
MIP - Hungary, PDF (316 KB)
MIP - Romania, PDF (414 KB)
MIP - Poland, PDF (302 KB)

       
       

 

       
           
Материали
Модул "Задвижващи механизми", PDF (184 KB)
Модул "Вентилаторни системи", PDF (242 KB)
Модул "Системи за сгъстен въздух", PDF (203 KB)
Модул "Основни насоки за поръчителите", PDF (171 KB)
Модул "Политика на управлението, PDF (181 KB)
Модул "Основни насоки за партньорите", PDF (179 KB)
Модул "Помпени системи", PDF (19 0KB)
Модул "Електроразпределение", PDF (219 KB)
Модул "Хладилни системи", PDF (253 KB)

       
       
Бюлетини, статии
4EM-MCP - Представяне на проекта, PDF (562 KB)
Европейска програма "Motor Challenge" - обзор, PDF (74 KB)
Европейска програма "Motor Challenge" - бюлетин, ZIP (5 184 KB)
Technical guide - english version, PDF (2 159 KB) имаге2
Технически насоки, PDF (512 KB) имаге1
Press comunication - english version, PDF (562 KB) image24
За проекта, PDF (172 KB) image23

Европейската програма за икономия на енергия “Предизвикателството на електродвигателите (Motor challenge)” , PDF (231 KB)

image22

The unused savings possibilities (abstract), PDF (49 KB)

image22
Неизползваните възможности за икономии, PDF (110 KB) image22
Мерки за енергоспестявания в моторните системи, PDF (61 KB) image22
Неизползваните възможности за икономии, PDF ( MB) image22       
Презентации
The Motor Challenge Programe in few words, PDF (847 KB)
Center for Promotion of Clean and Efficient, PDF (508 KB)
Polish Energy Efficient Motor Programme, PDF (658 KB)
4EM-MCP - Kick Off meeting Introduction, PDF (322 KB)
DEXA-MCP project status, PDF (543 KB)
4EM-MCP Potential new partners, PDF (494 KB)
Market Investigation Plan: Bulgaria, PDF (197 KB)
Market Investigation Plan – Romania activities report, PDF (653 KB)
WP1 General Report on Project, PDF (317 KB)
Hungarian Market Investigation Plan, PDF (262 KB)
WP6 – Exploitation Activities report, PDF (1147 KB)
12 юни 2007, Варна  

Възможности за финансиране на инвестиционни проекти
в енергийната ефективност, PDF (3,1 MB)

Проучване на пазара на енергоефективните
електрозадвижващи системи в България, PDF (1,1 MB)
Ролята на държавата за повишаване на ЕЕ в България,
PDF (2,3 MB)
Европейската програма за икономия на енергия
"Предизвикателството на електродвигателите (Motor Challenge) - I,
PDF (574 KB)
Оценка на потенциалните икономии и възвращаемост на инвестициите,
PDF (203 KB)
Европейската програма за икономия на енергия
"Предизвикателството на електродвигателите (Motor Challenge) - II,
PDF (480 KB)
Снимков материал
28 ноември 2008, Стара Загора  
Програма на семинара, PDF (52 KB)
Списък с участниците в семинара, PDF (45 KB)
Европейска програма "Предизвикателство за електродвигателите" - същност, източници и инструменти за реализация на икономии на енергия, PDF (1 МB)
Проучване на пазара на енергоефективни електрозадвижващи системи в България, PDF (660 KB)
Обследване на електрозадвижващи системи в промишлеността, PDF (781 KB)
Оценка на потенциалните икономии и възвръщаемост на инвестициите, PDF (235 KB)
Компютърен модел за оценки на енергийната ефективност на електродвигатели и електрозадвижващи системи, ZIP (21,2 MB)
Покана за включване в проекта като "партньор" и "насърчител", PDF (436 KB)
Снимков материал
       
         
Доклади        

Summary Report of
“Onsite Interventions carried out in “partner country”, PDF (417 KB)

image4
Deliverable 13: "Energy Audits", PDF (2055 KB) image3
"Market Investigation Plan" - Bulgaria, PDF (302 KB) image2
Target groups, PDF (44 KB) image1
       
         
         
       
       
       
Copyright © 2005 ESD Bulgaria. All rights reserved.